Cách nói ‘ép ai đó làm gì’

Cô Moon Nguyen hướng dẫn cách diễn đạt bằng tiếng Anh việc nài nỉ, ép buộc, thuyết phục ai đó làm điều họ không muốn.

Cách nói 'ép ai đó làm gì' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘ép ai đó làm gì’ trong tiếng Anh

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*