Cách nói ‘đừng tiết lộ bí mật’

Thầy giáo Quang Nguyen hướng dẫn cách phát âm và sử dụng cụm từ “đừng tiết lộ bí mật” trong tiếng Anh

Cách nói 'đừng tiết lộ bí mật'

 
 

Cách nói ‘đừng tiết lộ bí mật’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*