Cách nói ‘cảm thấy không khỏe’

Bên cạnh ‘I’m not feeling well’, cô Moon Nguyen giới thiệu một cụm từ mới để diễn đạt ý “cảm thấy không khỏe”.

Cách nói 'cảm thấy không khỏe'

 
 

Cách nói ‘cảm thấy không khỏe’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*