Cách nói ‘bỏ lỡ cơ hội’

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen hướng dẫn cách đọc cụm từ diễn đạt việc “bỏ lỡ cơ hội”.

Cách nói 'bỏ lỡ cơ hội'

 
 

Cách nói ‘bỏ lỡ cơ hội’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*