Cách nói ‘ăn ảnh’ trong tiếng Anh

Bạn có biết nói câu “Con gái tôi rất ăn ảnh” bằng tiếng Anh không? Hãy xem cô Moon Nguyen hướng dẫn.

Cách nói 'ăn ảnh' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘ăn ảnh’ trong tiếng Anh

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*