Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

Nếu không nói to, cao hoặc dài trọng âm các từ có nhiều âm tiết như “baby”, “develop” hay “success”, người nghe có thể khó biết được từ.

Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

 
 

Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

Moon Nguyen

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*