Cách nhấn trọng âm trong cụm trạng từ – tính từ tiếng Anh

Trong câu “I have a very good deal”, người bản xứ thường nhấn mạnh vào trạng từ “very” và danh từ “deal”. 

Cách nhấn trọng âm trong cụm tiếng Anh gồm trạng từ - tính từ

 
 

Cách nhấn trọng âm trong cụm tiếng Anh gồm trạng từ – tính từ

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*