Cách nhấn trọng âm đúng trong câu tiếng Anh

Trong câu có cụm tính từ và danh từ như “It’s a nice house”, bạn sẽ nhấn mạnh vào từ “nice” hay “house” nhiều hơn?

Cách nhấn trọng âm đúng trong câu tiếng Anh

 
 

Cách nhấn trọng âm đúng trong câu tiếng Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*