Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1

Đưa ra tần suất, thêm cảm xúc, so sánh với quá khứ… là những cách hay giúp bạn kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1.

Cách trả lời đưa ra tần suất, thêm cảm xúc

Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1

 
 

Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1


 

Cách trả lời so sánh với quá khứ, nói về tương lai…

Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1

 
 

Cách kéo dài câu trả lời trong IELTS Speaking part 1

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*