Cách gọi đường chéo, đường cong trong tiếng Anh

“Curved line” chỉ đường cong, “wavy line” là đường lượn sóng, còn “dotted line” là đường chấm chấm.

Cách gọi đường chéo, đường cong trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*