Cách gọi các môn thể thao và trò chơi trong tiếng Anh

Để nói đến trò cưỡi ngựa, chúng ta dùng từ “horseback riding”. Môn đua ngựa được gọi là “horse racing”. 

Cách gọi các môn thể thao và trò chơi trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*