Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Nếu chỉ giờ cụ thể, bạn cần dùng giới từ “at”. Khi nói đến thứ hoặc ngày tháng, “on” là giới từ phù hợp.

Cách dùng giới từ chỉ thời gian
Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Cách dùng giới từ chỉ thời gian
Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Cách dùng giới từ chỉ thời gian
Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Cách dùng giới từ chỉ thời gian
Cách dùng giới từ chỉ thời gian

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*