Cách đọc và viết các kiểu số bằng tiếng Anh

2^3 trong tiếng Anh là “Two cubed”, vậy 2^4 hay 3^2 đọc là gì? Cách đọc số 1.325.476 ra sao?

Cách đọc và viết các kiểu số bằng tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*