Cách diễn tả các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

Để diễn tả việc dọn giường sau khi ngủ dậy, bạn dùng cụm từ “make my bed”. “Vacuum the floor” là dùng máy hút bụi làm sạch sàn nhà.

Cách diễn tả các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*