Cách diễn đạt ‘sinh ra trong gia đình giàu có’

Thầy Quang Nguyen hướng dẫn cách phát âm cụm từ diễn đạt việc “sinh ra trong gia đình giàu có” trong tiếng Anh.

Cách diễn đạt 'Sinh ra trong gia đình giàu có'

 
 

Cách diễn đạt ‘Sinh ra trong gia đình giàu có’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*