Cách diễn đạt ‘ngoài tầm kiểm soát’

Khi nói đến ngoài tầm kiểm soát, nhiều bạn nghĩ ngay tới “out of control”. Cô Moon Nguyen chỉ ra một cụm từ khác với nghĩa tương tự.

Cách diễn đạt 'ngoài tầm kiểm soát'

 
 

Cách diễn đạt ‘ngoài tầm kiểm soát’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*