Cách diễn đạt ‘hit the gym’

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen nói câu “I really out of shape. I need to hit the gym soon’. Bạn có biết nghĩa và cách phát âm câu này?

Cách diễn đạt 'hit the gym'

 
 

Cách diễn đạt ‘hit the gym’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*