Cách diễn đạt ‘gây khó chịu’ trong tiếng Anh

Bạn có biết nói “gây khó chịu” trong tiếng Anh? Hãy nghe cô giáo Moon Nguyen hướng dẫn phát âm cụm từ này.

Cách diễn đạt 'get under your skin'

 
 

Cách diễn đạt ‘get under your skin’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*