Cách diễn đạt ‘đừng khắt khe với ai’

Cô Moon Nguyen hướng dẫn cách nói “đừng khắt khe quá với ai” trong tiếng Anh giúp bạn ghi điểm khi nói.

Cách diễn đạt 'đừng khắt khe với ai'

 
 

Cách diễn đạt ‘đừng khắt khe với ai’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*