Cách diễn đạt ‘can’t put my finger on’

Theo cô Moon Nguyen, cụm ‘can’t put my finger on’ được dùng khi bạn không biết cụ thể vấn đề, không thể chỉ ra được cụ thể.

Cách diễn đạt 'can't put my finger on'

 
 

Cách diễn đạt ‘can’t put my finger on’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*