Cách chào tạm biệt trong tiếng Anh Mỹ

Thay vì chỉ nói “Goodbye, see you soon”, tùy vào từng thời điểm, người Mỹ có thể tạm biệt nhau bằng các cụm từ “Have a good day/night/one”.

Cách chào tạm biệt trong tiếng Anh Mỹ

 
 

Cách chào tạm biệt trong tiếng Anh Mỹ

Quang Nguyen

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*