Các loại đồ ăn đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Bánh sandwich hay các loại quả đếm được, trong khi mứt (jam) hay bột mì (flour) không đếm được.

Các loại đồ ăn đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Theo 7 ESL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*