Các bộ phận của cây và hoa trong tiếng Anh

Nụ hoa là “bud”, đài hoa là “sepal” và cánh hoa là “petal”.

Các bộ phận của cây và hoa trong tiếng Anh
Seed: hạt giống                                       Petal: cánh hoa                                     
Sprout: mầm Style: vòi nhụy
Stem: cuống, cọng (lá, hoa) Trunk: thân cây
Leaf: lá Branch: cành cây
Berry: quả mọng Root: gốc, rễ cây
Bud: nụ hoa Ring: vòng gỗ của cây
Pollen: phấn hoa Thorn: gai
Stigma: đầu nhụy Cactus: cây xương rồng
Sepal: đài hoa Bark: vỏ cây
Stalk: thân cây, cuống hoa Log: khúc gỗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*