‘Butt heads’ là gì?

Bạn có đoán được nghĩa từ “butt heads” trong câu cô giáo Moon Nguyen đưa ra “When you butt heads with someone, remember to keep your cool”?

'Butt heads' là gì?

 
 

‘Butt heads’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*