‘Bundle up’ là gì?

Cô Moon Nguyen nói câu ‘When it gets cold outside, it’s time to bundle up’. Bạn có hiểu nghĩa và cách phát âm câu này?

'Bundle up' là gì?

 
 

‘Bundle up’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*