Bốn cụm từ rút gọn giúp nói tiếng Anh lưu loát

Theo cô giáo Moon Nguyen, bạn sẽ nói tiếng Anh nhanh, tự nhiên hơn khi rút gọn ‘used to’ thành ‘useta’ hay ‘have to’ thành ‘hafta’.

Bốn cụm từ rút gọn giúp nói tiếng Anh lưu loát

 
 

Bốn cụm từ rút gọn giúp nói tiếng Anh lưu loát

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*