Bốn cặp từ người Việt thường nhấn sai trọng âm

Cô Moon Nguyen cho biết với cặp từ “manage” – “management”, nhiều người nhấn vào âm tiết thứ hai nhưng đó không phải cách phát âm đúng.

Bốn cặp từ tiếng Anh người Việt thường nhấn sai trọng âm

 
 

Bốn cặp từ tiếng Anh người Việt thường nhấn sai trọng âm

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*