‘Beat around the bush’ là gì?

Cô Moon Nguyen có câu “Don’t beat around the bush, just tell me the truth’. Liệu bạn có đoán được nghĩa cụm từ ‘beat around the bush’?

'Beat around the bush' là gì?

 
 

‘Beat around the bush’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*