Bảng trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Nó diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động.

bang-trang-tu-chi-tan-suat-trong-tieng-anh

Bảng trạng từ chỉ tần suất.

Bảng ví dụ tương ứng với từng trạng từ:

bang-trang-tu-chi-tan-suat-trong-tieng-anh-1

Phương Nhi

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*