Bảng chỉ dẫn đường bằng tiếng Anh

Turn left, turn right, go straight ahead trong tiếng Anh lần lượt có nghĩa là rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng.

bang-chi-dan-duong-bang-tieng-anh

Giải thích: 

Turn left: Rẽ trái

Turn right: Rẽ phải

Go straight ahead: Đi thẳng

Go past: Đi ngang qua

Cross: Đi qua (từ bên này sang bên kia)

At the corner of: Ở góc

Next to: Ngay cạnh

Opposite: Đối diện

Between: Ở giữa

Phương Nhi

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*