Bài tập về trật tự từ trong câu tiếng Anh

“I have yet to finish” hay “I have to yet finish” mới là câu đúng? Hãy thử sắp xếp trật tự từ trong câu qua trắc nghiệm sau. 

Ảnh: Flickr

Ảnh: Flickr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*