Bài tập về câu điều kiện

“_______ you retire if you won the lottery? Bạn cần điền từ gì vào chỗ trống để hoàn thành câu điều kiện?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*