Bài tập tìm trọng âm của từ tiếng Anh

“Photographer” hay “Autograph” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ mấy?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*