Bài tập tìm lỗi trong câu tiếng Anh

Mỗi câu như “She’s much more better than he is” thừa hoặc sai một từ, bạn cần tìm ra từ đó. 

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*