Bài tập tiếng Anh về câu bị động

Bạn sẽ chọn “It seems” hay “There might be” để điền vào chỗ trống trong câu “_______ that the president is a very private man in a very public job”?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

 • Những cách nói thay thế ‘scary’

  “Terrifying”, “horrifying” hay “alarming” có thể dùng thay thế “scary” để diễn đạt nghĩa “đáng sợ”.

 • Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

  Nếu không nói to, cao hoặc dài trọng âm các từ có nhiều âm tiết như “baby”, “develop” hay “success”, người nghe có thể khó biết được từ.

 • Phân biệt for và to Phân biệt ‘for’ và ‘to’

  Cả “for” và “to” đều chỉ mục đích nhưng bạn sẽ chọn giới từ nào để điền vào chỗ trống trong câu “I needed to be alone ___ (relax)”?

 • Nói tạm biệt trong tiếng Anh

  Không phải trường hợp nào cũng có thể dùng câu tạm biệt đơn giản nhất là “good bye”. Một số tình huống đòi hỏi bạn cần tinh tế hơn khi giao tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*