Bài tập tiếng Anh chọn giới từ theo sau tính từ

“I was confused ____ what she said”. Bạn cần điền giới từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: Elevation eKidz

Ảnh: Elevation eKidz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*