Bài tập sắp xếp tính từ trong tiếng Anh

“My wife’s_____ eyes”, bạn hãy sắp xếp các tính từ “blue”, “dark”, “beautiful” vào chỗ trống để được câu đúng.

Bài tập sắp xếp tính từ trong tiếng Anh

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*