Bài tập phân biệt ‘say’ và ‘tell’

“I can’t ____ you; it’s a secret”. Bạn cần điền ‘say’ hay ‘tell’ vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*