Bài tập phân biệt danh từ tiếng Anh số ít và số nhiều

“Criterion” hay “Criteria” là danh từ số nhiều?, “Glasses” có phải danh từ số ít?

Ảnh: EF English Live

Ảnh: EF English Live

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*