Bài tập ngữ pháp trong đề minh họa thi THPT quốc gia

Bài trắc nghiệm từ câu 5 đến 14 của đề minh họa, kiểm tra thí sinh nhiều cấu trúc ngữ pháp như câu hỏi đuôi, mệnh đề phụ, câu điều kiện…

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, HOCMAI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*