Bài tập luyện cách dùng ‘Each’ và ‘Every’

“There were cars parked on ____ side of the street”. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: Expression Training Institute

Ảnh: Expression Training Institute

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*