Bài tập kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh

“I spent twenty minutes ___ the test”. Bạn cần điền từ nào vào chỗ trống trong câu.

Ảnh: Bonobology

Ảnh: Bonobology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*