Bài tập kết hợp các loại câu điều kiện

Bạn sẽ chọn “wouldn’t say” hay “hadn’t said” để điền vào chỗ trống trong câu “If I were you, I ______ anything”?

Ảnh: Shutterctocks

Ảnh: Shutterctocks

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*