Bài tập chọn từ tiếng Anh đúng chính tả

“Publically”, “publiclly” hay” Publicly”, từ nào được viết đúng chính tả? 

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*