‘A good read’ nghĩa là gì?

Liệu bạn có hiểu nghĩa câu ‘The book is a good read’? Hãy nghe phần giải thích và hướng dẫn phát âm từ cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen.

'A good read' nghĩa là gì?

 
 

‘A good read’ nghĩa là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*