9 cặp tính từ dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh

Trong bài thi TOEIC có nhiều cặp tính từ nhìn qua khá giống nhau, dễ gây nhầm lẫn, như Beneficent và Beneficial, Classic và Classical…

9-cap-tinh-tu-de-gay-nham-lan-trong-tieng-anh

1. Appreciate và Appreciative

2. Beneficent và Beneficial

3. Classic và Classical

4. Continual và Continuous

5. Considerable và Considerate

6. Economic và Economical

7. Responsible và Responsive

8. Sensitive và Sensible

9. Successive và Successful

Theo mshoatoeic.com

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*