5 thành ngữ diễn tả sự vui mừng, hạnh phúc trong tiếng Anh

“Over the moon”, “In seventh heaven”, “On cloud nine” là những thành ngữ diễn tả sự sung sướng, hạnh phúc trong tiếng Anh.

1. Over the moon: sung sướng vô cùng

5-thanh-ngu-dien-ta-su-vui-mung-hanh-phuc-trong-tieng-anh

Eg: He was over the moon when he heard the news. (Anh ấy đã sung sướng vô cùng khi nghe tin).

2. Thrilled to bits: rất hài lòng

5-thanh-ngu-dien-ta-su-vui-mung-hanh-phuc-trong-tieng-anh-1

Eg: She was thrilled to bits with her new bicycle. (Cô ấy rất hài lòng với chiếc xe đạp mới của mình).

3. In seventh heaven: rất vui sướng

5-thanh-ngu-dien-ta-su-vui-mung-hanh-phuc-trong-tieng-anh-2

Eg: They were in seventh heaven when they learned they’d won a cruise. (Họ đã rất vui sướng khi biết mình đã thắng một chuyến đi du thuyền.)

4. On cloud nine: hạnh phúc như ở trên mây

5-thanh-ngu-dien-ta-su-vui-mung-hanh-phuc-trong-tieng-anh-3

Eg: When I got the job, I was on cloud nine for several weeks. (Khi tôi có việc, tôi đã hạnh phúc như ở trên mây trong vài tuần.)

5. Jump for joy: nhảy cẫng lên vì sung sướng

5-thanh-ngu-dien-ta-su-vui-mung-hanh-phuc-trong-tieng-anh-4

Eg: We jumped for joy when we got the mortgage. (Chúng tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng khi chúng tôi nhận thế chấp).

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*