4 tầng nghĩa khác nhau của ‘black’

“I’m in black” không có nghĩa “tôi đang đen đủi” mà là “tôi đang sống dư giả”.

1. In black and white (trắng đen rõ ràng)

4-tang-nghia-khac-nhau-cua-black

Ví dụ: I had to believe it, because it was there in black and white.

(Tôi phải tin vào điều đó vì mọi chuyện đã quá rõ ràng).

4-tang-nghia-khac-nhau-cua-black-1 4-tang-nghia-khac-nhau-cua-black-2
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*