3 website hay giúp kiểm tra ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh

Khi tự học tiếng Anh, đặc biệt là luyện thi IELTS, bạn có thể tham khảo 3 trang web kiểm tra ngữ pháp và từ vựng dưới đây.

1. Virtual Writing Tutor

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

 
 

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

2. Grammarly 

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

 
 

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

3. Grammarics

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

 
 

3 website check ngữ pháp và từ vựng cho người học IELTS

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*