3 cách trả lời bài thi IELTS Speaking khi ‘cạn’ ý tưởng

Kết thúc bài nói bằng một, hai câu là tối kỵ với IELTS Speaking. Cô Thùy Linh từ IELTS Fighter sẽ chia sẻ 3 cách “chữa cháy” tình huống này.

1. Đưa ra thêm ví dụ

3 cách trả lời bài thi IELTS Speaking khi cạn ý tưởng

 
 

3 cách trả lời bài thi IELTS Speaking khi cạn ý tưởng

2. Chia câu trả lời thành hai hướng

3 cách trả lời bài thi IELTS khi cạn ý tưởng

 
 

3 cách trả lời bài thi IELTS khi cạn ý tưởng

3. Đưa ra nhiều ý tưởng hơn

3 cách trả lời bài thi IELTS khi cạn ý tưởng

 
 

3 cách trả lời bài thi IELTS khi cạn ý tưởng

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*